Kjøpeguide
For nordmenn som etablerer seg i Bulgaria er det flere forhold som må tas hensyn til. Dette vil vanligvis kreve bistand fra noen som kjenner til dette og som kan hjelpe til med det som er nødvendig. Som boligkjøper i Bulgaria bør dette avklares som en del av kjøpet slik at det ikke oppstår problemer i ettertid, noe som er både unødvendig, tidskrevende og irriterende.

Fra vår side er vi behjelpelig med alle forhold slik at våre kunder kan ta i bruk sin nye leilighet, med den sikkerhet at det ikke oppstår problemer. 

Vi er behjelpelige med alle typer juridiske forhold:
- Opphold/permanent opphold
- Videresalg
- Skattespørsmål 
- Utleie
- Bil

Kjøpsprosessen
Steg 1: Reservasjon
Første steg er å reservere leiligheten man ønsker. Ved reservasjon av leilighet betaler man inn kun kr 5.000,- uavhengig av størrelse.

Steg 2: Gå gjennom og signere kjøpekontrakt
Noen dager etter reservasjon av leilighet(er), vil du få tilsendt kjøpekontrakten, der betalingsmåte og overtakelsesdato blir fastsatt. Samtidig med kontraktsunderskrift innbetales Kr 100.000,- av kjøpesummen. Du fyller også ut fullmaktserklæring for tinglysning av skjøte.

Steg 3: Innbetaling restbeløp
Innen 30 dager etter kontraktsinngåelse innbetales restbeløpet.

Steg 4: Tinglysning
Vi tinglyser skjøte og kjøper innbetaler Kr 25.000,- ved overlevering av tinglyst skjøte. Leilighetene er av typen selveier og seksjonert. Det vil i praksis bety at kjøper ved tinglyst skjøte er eier av egen seksjon. Det er utarbeidet sameievedtekter og sameiemøte avholdes så ofte styret finner det nødvendig (minst 1 gang pr år).

Skatt
Norge har egen skatteavtale med Bulgaria. Regelverket er i prinsippet slik som i andre EU-land.
 
Generelt er det ingen forskjell på en utenlandsk- og innenlandsk investor i Bulgaria, men det finnes noen reguleringsmessige forskjeller. Den viktigste forskjellen er at utenlandske borgere ikke kan kjøpe landeiendommer. Dette kan omgås ved at man kan opprette et Bulgarsk selskap.
 
Overførsel av eiendom og kjøretøy beskattes mellom 2 og 4 prosent avhengig av hva som overføres.

Andre skattesatser som er viktige å merke seg:

- Momssatsen i Bulgaria er på 20%
- Skattesats for kapitalgevinst er på 10%
- Inntekt er beskattet med en skattesats på 10% 

Finansiering
Svartehavet Sun Sea kan finansiere kjøp av leilighet med inntil 50% med pant i leiligheten.

Alternativt kan vi være behjelpelig med å søke lån i Bulgaria. Generelt sett tar bulgarske banker pant i eiendommen og låner ut opptil 60% av verdien av eiendommen, forutsatt at den norske inntekten kan dokumenteres.
 
Vi har for tiden avtale med UnionBank Bulgaria hvor man får låne opp til 60% av leilighetsverdien.

Norske banker er også veldig behjelpelige med lån. De fleste banker tar pant i norsk eiendom eller andre eiendeler i Norge. 

Overføring og notarius
Ved utstedelse av skjøte kommer en kostnad til notarius samt en engangsavgift til den bulgarske stat. For en leilighetseier er dette en forholdsvis enkel prosess, hvor våre advokater står for den mer kompliserte prosessen med å registrere hver enkelt leilighetseier og utstedelse av skjøtet.

Når skjøtet er klart sendes dette til offentlig oversettelse. Deretter vil hver enkelt leilighetseier få tilsendt det ferdige skjøtet på bulgarsk, samt den engelske oversettelsen.