Historie
Bulgaria har en meget spennende og dramatisk historie. Etter å ha vært en storhetsnasjon for flere hundre år tilbake ble landet en del av det ottomanske imperiet, før det endelig fikk sin etterlengtede selvstendighet i 1878. I første halvdel av 1900-tallet deltok Bulgaria i begge verdenskrigene på Tysklands side. Som et resultat av andre verdenskrig endret Bulgaria styreform fra monarki til folkerepublikk i 1946 etter at det hadde blitt okkupert av Russland. Landet forble under Sovjetunionens styre helt til slutten av 80-tallet.

Etter kommunismens fall i 1989 forventet det Bulgarske folket at forholdene i landet skulle bedre seg betraktelig. I stedet møtte de en kraftig inflasjon, noe som i årene etter førte til en økning i organisert kriminalitet, fattigdom og store klasseskiller i landet.

I 1991 fikk Bulgaria en ny grunnlov. Denne vedtok at det ved valg til parlamentet var lov til å stemme på flere partier, noe som førte til at Bulgaria i året etter fikk sin første liberale regjering. Dermed begynte demokratiseringen av politikken og et skifte fra planøkonomi til markedsøkonomi.

I 1996 - 1997 møtte landet igjen en ny inflasjon, noe som forverret tilstandene betraktelig. Denne førte også til den sosialistiske regjeringens undergang.

På tross av all motgangen på 90-tallet startet en omgående privatisering av landet. Landet åpnet seg opp for utenlandsk innflytelse, gikk gjennom en fantastisk utvikling og er nå på god vei til å bli en integrert del av resten av det moderne Europa. Dette gir seg til uttrykk i landets senere medlemskap i FNs sikkerhetsråd 2002, OSCE Europarådet, NATO Partnerskap for fred 2004 og EU-medlemskapet i januar 2007.

I dag er inflasjonen nede på et normalt nivå og Bulgaria har de siste årene opplevd stabilitet og en sterk vedvarende økonomisk vekst som følge av makroøkonomisk politikk og omfattende strukturelle reformer. Fra og med 2000 har man opplevd en gjennomsnittlig vekst på ca 4 %. Tidligere var jordbruket den største inntektsnæringen i landet, mens det i dag er turismen som er den viktigste industrien i Bulgaria. Privat sektor står nå for 75 % av verdiskapingen. Etter demokratiseringen i Bulgaria innså de bulgarske styresmaktene at landet var helt avhengige av utenlandske investorer og har i de senere årene satset på en tilretteleggelse av dette. Integrasjonen med eksterne markeder har økt, samtidig som FDI (Foreign Direct Investments) har økt. Endringene de siste årene har ført til at landets arbeidsledighet er redusert fra 18,1 % i 2001 til 12-14% i 2005. Dette som en følge av at de bulgarske bedriftene klarer seg bedre, men også fordi det stadig skapes nye jobbmuligheter i landet.

Man kan si at hele den første halvdelen av 90-tallet ble preget av en variert utvikling, mens man i det nye årtusenskiftet begynner å få en bedre kontroll. Selv om Bulgaria har vært gjennom store positive omveltninger de siste 10-15 årene eksisterer det fortsatt store kontraster i samfunnet. Bulgaria er fortsatt kjent som et typisk østblokkland, sterkt preget av russisk innflytelse. Bulgaria er også fremdeles et av de fattigste landene i Europa. Per kapita inntekt i 2003 var hhv. 30 og 57 % av EU8 og EU25. 

Den økende utviklingen byr imidlertid på muligheter for utenlandske investorer og turister både gjennom attraktive investeringer i landet eller opplevelser som strekker seg langt utenom dem man kan få ellers på det europeiske kontinentet. Etter hvert som landet demokratiseres og utvikles vil prisene nærme seg prisnivået i resten av Europa.


Plovdiv er den gamle hovedstaden i Bulgaria, og er Europas eldste by.